แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณค่ะ   แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณค่ะ   แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณค่ะ   แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณค่ะ

Loser - 10 อันดับรางวัลยอดเสีย

 

 

No.

Username

รางวัล

1 02332125101 iPhone 11 (128GB)
2 02121780955 ทอง 1 บาท
3 02452196931 ทอง 50 สตางค์
4 02512542563 ทอง 25 สตางค์
5 02309362108 ทอง 25 สตางค์
6 02917543084 ทอง 25 สตางค์
7 02625969487 ทอง 25 สตางค์
8 02066897096 ทอง 25 สตางค์
9 02751220180 ทอง 25 สตางค์
10 02473752894 ทอง 25 สตางค์