logo min
all minps minluca minxo minjoker minpg minlava minscr fix image spinix888
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ดาวน์โหลด
แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางของ โรงพยาบาลศิริราช มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

สำหรับ โรงพยาบาลศิริราช หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ที่ให้บริการในด้านดูแลรักษา และให้คำปรึกษาโรคเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลรัฐ ในเรื่องของการบริหารจัดการ ด้วยรูปแบบการบริหารแบบพิเศษ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมีเป้าหมายในการมอบรายได้คืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนั้นไปดูกันเลยว่า โรงพยาบาลแห่งนี้จะมีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางอะไรกันบ้าง

wallpaper 1920 x 1080

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางของ โรงพยาบาลศิริราช

อย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้วว่า โรงพยาบาลศิริราช มีศูนย์ให้คำปรึกษา และรักษาโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย ดังนั้นไปดูกันเลยว่า จะมีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางอะไรกันบ้าง

  1. ศูนย์เด็ก

สำหรับศูนย์เด็ก คณะแพทย์พร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะในเด็ก ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในเรื่องของวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเปิดบริการรักษาผู้ป่วยเด็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึง 15 ปี ด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยได้ทำการจัดแบ่งพื้นที่แบบแยกโซน อาทิ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ที่สำคัญคือ ยังมีห้องตรวจพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการติดเชื้อ (Isolation room) มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงเปิดบริการห้องพัก ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ

  1. ศูนย์ตา

เนื่องจากดวงตา ถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ประกอบกับมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ควรให้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยทาง โรงพยาบาลศิริราช ก็มีความพร้อมในการให้บริการตรวจ และวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางสายตา สำหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา อีกทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐาน

  1. ศูนย์ทันตกรรม

เปิดให้บริการรักษาสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังให้บริการดูแลรักษาฟันในผู้ป่วย ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, โรคเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้า โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐาน ประกอบกับมีห้องตรวจรังสี (X-RAY) ที่สามารถเอกซเรย์ช่องปาก และใบหน้า ซึ่งเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการฆ่าเชื้อโรค และควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล

  1. ศูนย์ผิวหนัง และศัลยกรรมตกแต่ง

ให้บริการโดยทีมแพทย์ และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง และศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รวมถึงให้การรักษาอย่างครอบคลุมทุกปัญหา ประกอบกับใช้เทคนิคการรักษาแบบใหม่ ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยทุกท่าน

  1. ศูนย์โรคไต

โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และเฉียบพลัน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ อาทิ ความผิดปกติ อันเนื่องมาจากสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย, ไตวายเฉียบพลัน, โรคไตเรื้อรัง, โรคไตที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ฯลฯ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย ทั้งนี้ก็เพื่อการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง และช่วยให้ผู้ป่วยทุกท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม

  1. ศูนย์หัวใจ

เปิดให้บริการในด้านอาการผิดปกติของหัวใจ รวมถึงให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์ และอุปกรณ์รักษาที่มีความทันสมัย และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ก็ยังมีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ, ห้องปฏิบัติการผ่าหัวใจ และหอพักผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การพักฟื้นของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความผ่อนคลาย

  1. คลินิกเบาหวาน, ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

ทาง โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น การประเมินคัดกรอง, ตรวจวินิจฉัย, สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษา และตรวจรักษาอย่างแม่นยำ ที่สำคัญคือ การติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

  1. ศูนย์ระบบหายใจ

โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจ ด้วยหลักการประเมินคัดกรอง, ตรวจวินิจฉัย, สืบค้นโรค, ให้การดูแลรักษา และทำหัตถการเฉพาะทาง โดยทีมแพทย์ และพยาบาทที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปตึกศิริราช หน้า about us 1070 421

จากที่กล่าวไปเมื่อข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ในความเป็นจริงแล้วยังมีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์ภูมิแพ้, ศูนย์หู คอ จมูก, ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์อายุรกรรม ฯลฯ ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์มากประสบการณ์ เล่นสล็อตออนไลน์ได้24ชม. คอยให้การดูแลรักษาอย่างสุดความสามารถ และที่สำคัญคือ มีอุปกรณ์ดูแลรักษาที่ครบครัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช สัมผัสได้ถึงความอุ่นใจ ตลอดการรักษาเลยทีเดียว

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
ข่าวสาร
สมัครเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมรับ 918kiss เครดิตฟรีไปเลยทันที! เลือกเล่นวล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการเป็นสมาชิก ไมาว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือเซียนคาสิโนออนไลน์ สามารถสมัครเล่นสล็อตออนไลน์บนมือถือได้ทั้ง Android และ ios เลือกรับโปรโมชั่นต่างๆ มากมายจากทางเว็บไซต์ของเรา เช่น โปรโมชั่นชวนเพื่อนมาเล่น, โปรโมชั่น Happt Time, 918kiss เครดิตฟรี, สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี, โปรโมชั่นเติมเงิน VIP, โปรโมชั่นฝากเงินประจำวัน, โปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของรางวัล, โปรโมชั่นฝากครั้งแรกรับเพิ่ม 50% และวงล้อลุ้นโชคซึ่งโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญตอบแทนให้แก่สมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ โดยผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกรับโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในทุกช่วงเวลา และยังสามารถร่วมสนุกในเกมสะสมแต้มและของรางวัลหรือวงล้อลุ้นโชคได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย
918kiss bigwin369 login (1) min
สุดยอดเกมส์ บน แอปพลิเคชั่น คาสิโนออนไลน์ ที่ต้องมีติดไว้อย่างแน่นอนไม่มีที่ไหนจะไม่มีเด็ดขาด เพราะเป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเพศทุกวัย กติกาการเล่นไม่ซับซ้อน และ มีโบนัสเกมส์ ฟรีเครดิตแจก และลุ้นรางวัล แจ็กพอตใหญ่ทุกวัน !
918kiss bigwin369 login (1) min
อีกหนึ่ง เกมส์ 918kiss slot จาก แอปพลิเคชั่นสุดฮิต 918 kiss มีรูปแบบการเล่น ที่แตกต่างจากเกมส์ทั้งหมด จากเกมส์พนันออนไลน์ แน่นอน เป็นแนวเกมส์ที่มีการฟิก สวยงาม เพลินตา เล่นได้ตลอดเวลาไม่มีเบื่อ ระวังเล่นติดใจจนลืมเวลาไปเลยแหละ
ai2 min
SCR888TH เกมส์ออนไลน์ เปิดโอกาศให้ผู้เล่นมือใหม่ได้ทดลองเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์แบบฟรีๆ แล้ววันนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์ได้ทุกเกมส์ ทุกรูปแบบที่ต้องการอยากจะเล่น ไม่ต้องฝากก่อนลงมือเล่นซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความอยากจะเดิมพันแต่ยังไม่กล้าที่เสี่ยงลงทุนทางค่ายเราจึงเปิดโอกาสดีๆเสมือนเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นไว้คอยต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์การเดิมพัน เกมออนไลน์ กับเว็บไซต์
register mb min
download mb mincontact mb min
c2ac lic2ac fb
sticky min
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu