logo min
all minps minluca minxo minjoker minpg minlava minscr fix image spinix888
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ดาวน์โหลด
แจ้งสมาชิกทุกท่าน!! Status :: ขณะนี้ระบบธนาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งาน ฝาก-ถอน ได้ตามปกติ ขอบคุณ

สายพันธุ์โควิด-19 ที่เข้ามากระจายตัวในประเทศไทย

สายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีหลากหลายสายพันธุ์มาก ไม่ใช่เพียงแค่โควิด-19 สายพันธุ์ที่ถือกำเนิดจากไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศและเข้ามาแพร่กระจายตัวระบาดในไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดประเทศให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาในไทยได้ มีการผ่อนปรนนโยบายการตรวจสอบการเข้าประเทศ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีหลากหลายสายพันธุ์นั่นเอง

 สายพันธุ์โควิด-19 ในไทยมีอะไรบ้าง

สายพันธุ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในไทยนี้ มีหลากหลายสายพันธ์มาก และแต่ละสายพันธุ์ก็มีความรุนแรงและอาการที่แสดงออกแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีพัฒนาการในการแพร่กระจายเชื้อที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการทำความรู้จัก ศึกษาเพื่อให้เข้าใจโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น เพื่อให้เราได้ทราบและเตรียมตัวรับมือได้อย่างเข้าใจและถูกต้องได้

จากการสำรวจข้อมูลจาก ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า ไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 ซึ่งพบในประเทศไทย ขณะนี้มีสายพันธุ์ซึ่งประกอบด้วย

โควิด-19

โควิด-19

7 สายพันธุ์ โควิด-19 ที่มีในไทย

สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีต้นกำเนิดจากอังกฤษ คือ B.1.1.7 ซึ่งพบครั้งแรกที่เมืองเคนต์ ของอังกฤษ ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเกิดการแพร่กระจายตัวในไทยอย่างรวดเร็ว และพบได้ทั้งต้นกำเนิดจากแหล่งสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจึงได้กระจายตัวออกสู่วงกว้างไปยังส่วนภูมิภาคของไทย

สายพันธุ์อังกฤษนี้มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ด้วย

สายพันธุ์บราซิล - P.1 เป็นสายพันธุ์ที่กำเนิดขึ้นที่ประเทศบราซิล และเป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปประเทศบราซิลและได้นำเชื้อเข้ามา จึงมีการแพร่กระจายเชื้อนี้มาสู่เมืองไทย สายพันธุ์นี้มีความรุนแรงของอาการข้างเคียงและมีการทำลายปอดเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยทรุดตัวเร็วและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายมาก

สายพันธุ์แอฟริกาใต้ - 501Y.V2 หรือ B.1.351 นับเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่สร้างความกังวลใจให้กับวงการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีการทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ เชื้อนี้มีการนำเข้ามาสู่ประเทศไทยทางชายฝั่งตอนใต้ของไทยก่อนจะพบเชื้อตัวนี้ในคลัสเตอร์ที่ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และได้รับการยกระดับเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่น่ากังวลใจ (VOC) เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่สามารถลดระดับภูมิคุ้มกันในวัคซีนโควิด-19 แต่ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เพียงแค่ต้องมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้เข้าถึงประชากรไทยมากที่สุดและเร็วที่สุด

สายพันธุ์อินเดีย - B.1.617.1 และ B.1.617.2 กำเนิดที่ประเทศอินเดีย และมีการกระจายเชื้อนี้ไปสู่ประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 และมีการกระจายตัวไปสู่จังหวัดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งความน่ากังวลใจของสายพันธุ์โควิด-19 นี้ก็คือมีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ถึง 60% ทำให้เกิดการกระจายตัวอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมไม่ให้เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อโรคชนิดนี้มีการปรับตัวให้สามารถอยู่ในอากาศได้ดีกว่าสายพันธุ์โควิดต่าง ๆ นั่นเอง

สายพันธุ์อื่น ๆ คือสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบได้ในบางส่วนของประเทศไทย ซึ่งมีการนำเชื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยจากต่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

A.6 เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีการระบาดในช่วงปี 2563 พบในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศ คือกรุงเทพฯ และในเขตปริมณฑล แต่เชื้อโควิดสายพันธุ์นี้นับว่ายังไม่รุนแรงและแพร่กระจายการระบาดได้มากเท่ากับสายพันธุ์อื่น ๆ

B.1.36.16 สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการพบในไทยในช่วงต้นปี 2563  เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในไทยและนับว่าเป็นสายพันธุ์หลักในไทยแทนสายพันธุ์ A.6 ซึ่งพบในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนทำงานแถบโรงงาน ชเน สมุทรสาคร ปทุมธานี และพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน จนกระทั่งอาการเริ่มทรุดหนักจึงเพิ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นความน่ากังวลใจของสายพันธุ์นี้

B.1.524 ในช่วงก่อนหน้ามีการระบาดสายพันธุ์โควิด-19 สายพันธุ์นี้ในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นสายพันธุ์โควิดต่าง ๆ ชนิดที่ไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์อังกฤษและอินเดีย แต่ก็นับว่าสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีการทำลายปอดที่น้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งในช่วงแรกมีการระบาดในแถบภาคใต้แถวเขตชายแดน จากนั้นจึงมีการแพร่กระจายไปสู่เขตต่าง ๆ ของไทยอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาดเชื้อนี้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

สายพันธุ์โควิด-19 ชนิดต่าง ๆ นี้มีการแพร่กระจายในไทยอย่างรวดเร็วและมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ของโรคนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของเชื้อโควิด-19 และยังมีการยกระดับความรุนแรงของสายพันธุ์โควิดต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในร่างกายมนุษย์ จึงทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องเร่งหาทางป้องกันและเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้มากและรวดเร็วที่สุด

บทความโดย สล็อต SCR888TH

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
บทความ
สมัครเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมรับ 918kiss เครดิตฟรีไปเลยทันที! เลือกเล่นวล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการเป็นสมาชิก ไมาว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือเซียนคาสิโนออนไลน์ สามารถสมัครเล่นสล็อตออนไลน์บนมือถือได้ทั้ง Android และ ios เลือกรับโปรโมชั่นต่างๆ มากมายจากทางเว็บไซต์ของเรา เช่น โปรโมชั่นชวนเพื่อนมาเล่น, โปรโมชั่น Happt Time, 918kiss เครดิตฟรี, สล็อตออนไลน์ แจกเครดิตฟรี, โปรโมชั่นเติมเงิน VIP, โปรโมชั่นฝากเงินประจำวัน, โปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของรางวัล, โปรโมชั่นฝากครั้งแรกรับเพิ่ม 50% และวงล้อลุ้นโชคซึ่งโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญตอบแทนให้แก่สมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกเล่นสล็อตออนไลน์ 918kiss บนเว็บไซต์ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ โดยผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกรับโปรโมชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในทุกช่วงเวลา และยังสามารถร่วมสนุกในเกมสะสมแต้มและของรางวัลหรือวงล้อลุ้นโชคได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย
918kiss bigwin369 login (1) min
สุดยอดเกมส์ บน แอปพลิเคชั่น คาสิโนออนไลน์ ที่ต้องมีติดไว้อย่างแน่นอนไม่มีที่ไหนจะไม่มีเด็ดขาด เพราะเป็นเกมส์ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเพศทุกวัย กติกาการเล่นไม่ซับซ้อน และ มีโบนัสเกมส์ ฟรีเครดิตแจก และลุ้นรางวัล แจ็กพอตใหญ่ทุกวัน !
918kiss bigwin369 login (1) min
อีกหนึ่ง เกมส์ 918kiss slot จาก แอปพลิเคชั่นสุดฮิต 918 kiss มีรูปแบบการเล่น ที่แตกต่างจากเกมส์ทั้งหมด จากเกมส์พนันออนไลน์ แน่นอน เป็นแนวเกมส์ที่มีการฟิก สวยงาม เพลินตา เล่นได้ตลอดเวลาไม่มีเบื่อ ระวังเล่นติดใจจนลืมเวลาไปเลยแหละ
ai2 min
SCR888TH เกมส์ออนไลน์ เปิดโอกาศให้ผู้เล่นมือใหม่ได้ทดลองเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์แบบฟรีๆ แล้ววันนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเกมส์การเดิมพันเกมส์ออนไลน์ได้ทุกเกมส์ ทุกรูปแบบที่ต้องการอยากจะเล่น ไม่ต้องฝากก่อนลงมือเล่นซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความอยากจะเดิมพันแต่ยังไม่กล้าที่เสี่ยงลงทุนทางค่ายเราจึงเปิดโอกาสดีๆเสมือนเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นไว้คอยต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์การเดิมพัน เกมออนไลน์ กับเว็บไซต์
register mb min
download mb mincontact mb min
c2ac lic2ac fb
sticky min
Copyright © 2021 Supported by
crossmenu